• Zonnebrandolie en tandpasta zijn geneesmiddelen (BTW 9%)

  Een handelaar past het 9% btw-tarief toe op onder meer zonnebrandoliën en fluorhoudende tandpasta’s. Hij meent dat deze producten kunnen worden aangemerkt als geneesmiddelen door hun aandieningswijze. Terecht, oordeelt de Hoge Raad in tegenstelling tot rechtbank en hof. Het aa…[Verder lezen]

 • Parttime dga en toch verplicht volledig gebruikelijk loon

  Werkt u slechts parttime voor uw bv, maar zijn de taken die u uitvoert wel essentieel, bijvoorbeeld door uw ervaring en kundigheid? Dan moet uw bv u toch een volledig gebruikelijk loon uitbetalen, zelfs als u om wat voor reden dan ook slechts één dag in de week werkzaam bent voor uw b…[Verder lezen]

 • Belastingdienst strenger op rekening courant/lening dga

  Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met te hoge en niet-zakelijke leningen en /of rekening-courant schulden maken zich zorgen over de strengere controle hierop door de fiscus. Zij lopen het risico dat de inspecteur hun rekening-courant/leinig schuld als niet-zakelijk zal bestempelen en d…[Verder lezen]

 • Werkruimte geen zelfstandig deel woning vanwege ontbreken waterafvoer

  Een man en een vrouw drijven in firmaverband een belastingadvies- en administratiekantoor. Zij verrichten hun werkzaamheden vanuit een kantoor in hun woning. Er is een aparte ingang en toilet en de hal is bouwtechnisch gesplitst in een zakelijk en een privédeel. De vrouw…[Verder lezen]

 • Start BGL definitief, einde VAR per 1 mei 2016

  De VAR wordt definitief afgeschaft op 1 mei 2016 en de BGL (Beschikking Geen Loonheffing) doet dan zijn intreden, nu de Eerste Kamer afgelopen dinsdag heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De toezeggingen van staatssecretaris Wiebes blijken nu dus…[Verder lezen]

 • Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard

  De Hoge Raad in een recente uitspraak: ‘Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren’.

  Wat betekent de uitspraak en wat zijn de gevolgen?

  De conclusie van de uitspraak is dat de ondernemer de digitale…[Verder lezen]

 • Risico naheffing loonbelasting ligt straks bij u, de opdrachtgever!

  De vervanger van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt ervoor dat uw onderneming per 1 januari 2016 te maken kan krijgen met een naheffingsaanslag of correctieverplichting voor de loonheffingen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat recent aangegeven in de…[Verder lezen]

 • Hoge boetes bij afronden minimum loon

  Als uw onderneming het minimumloon per uur gebruikt om werknemers te betalen, moet u rekening houden met afrondingsverschillen. Doet u dit niet, dan riskeert u een flinke boete van Inspectie SZW.
  Per 1 juli 2015 geldt weer een nieuw minimumloon. Als u het minimumloon per week deelt door het aantal uren in…[Verder lezen]

 • Wetswijzigingen contract voor bepaalde tijd per 1 januari 2015

  Contract voor bepaalde tijd
  Een werkgever en een werknemer kunnen afspreken hoe lang de werknemer gaat werken, bijvoorbeeld voor een paar maanden of een paar dagen. Soms wordt geen precieze einddatum genoemd, maar wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de werknemer in dienst is zolang…[Verder lezen]

 • Minimumloon vanaf juli 2015 altijd storten op bankrekenining

  Werkgevers moeten het netto minimumloon volledig op de bankrekening van hun werknemers betalen. Zij mogen geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is…[Verder lezen]

 • Hogere transitievergoeding voor seizoenswerkers

  Voor het betalen van de transitievergoeding aan seizoenswerkers is een overgangsregeling in het leven geroepen. In bepaalde situaties geldt daardoor de tussenperiode van zes maanden niet met terugwerkende kracht. Als uw onderneming met seizoenswerkers werkt, kan de nieuwe overgangsregeling u veel…[Verder lezen]

 • Webshoplevering aan buitenlandse particulier is geen electronische dienst in relatie tot de MOSS-regeling

  Hoe moeten de nieuwe btw-regels voor elektronische diensten per 1 januari 2015 worden toegepast. Die vraag wordt regelmatig gesteld en ook zeker in de Tweede Kamer. Daarbij blijkt een misverstand te bestaan over wat er verstaan moet worden…[Verder lezen]

 • Een lager gebruikelijk loon dga kan!

  Onder de werkkostenregeling (WKR) moeten alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon worden gerekend. Hierdoor kunt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) voor het bepalen van uw gebruikelijk loon ook rekening houden met de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Uw belastbare loon wordt daardoor…[Verder lezen]

 • Lobby recreatiebranche tegen transitievergoeding wel succesvol?

  Seizoensbedrijven zijn ‘lichtelijk’ in paniek als gevolg van de regeling rondom de transitievergoeding die per 1 juli ingaat. Bij de berekening hiervan worden immers (ook) de arbeidscontracten meegeteld met een kortere onderbreking dan 6 maanden. Hierdoor tellen ‘oude’ contrac…[Verder lezen]

 • In welke situaties geldt bij calamiteitenverlof?

  Werknemers kunnen bij ernstige, onvoorziene of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden aanspraak maken op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. In de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is verder uitgewerkt wanneer een werknemer hier precies recht op heeft.
  Als een…[Verder lezen]

 • WKR rekent geschenk met ideële waarde tot loon

  Onder de werkkostenregeling (WKR) gelden er geen aparte regels voor geschenken met een ideële waarde. De waarde van deze geschenken moet u in principe tot het loon van de werknemer rekenen of ten laste brengen van de vrije ruimte in de WKR.
  Het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen b…[Verder lezen]

 • Meldingsplicht NL werknemers in Duitsland per 1 januari 2015

  Sinds 1 januari 2015 kent Duitsland een minimumloon. Dit minimumloon, € 8,50 per uur, ligt lager dan het Nederlandse minimumloon, maar is toch iets waar werkgevers rekening mee moeten houden. Het minimumloon geldt namelijk ook voor buitenlandse ondernemers die werkzaamheden in D…[Verder lezen]

 • Normbedrag maaltijden 2015 onder de WKR

  Onder de werkkostenregeling zijn sommige zaken niet volledig belast of onbelast, maar moet u een normbedrag hanteren – net als onder het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen het geval was. Denk bijvoorbeeld aan het normbedrag voor zakelijke kilometers en voor maaltijden.
  Net als bij de oude r…[Verder lezen]

 • Extra aandacht voor laatste BTW-aangifte 2014

  De BTW-aangifte over december 2014 of 3e kwartaal 2014 moet uiterlijk 31 januari 2015 (jaaraangifte uiterlijk 31 maart 2015) bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij het invullen van deze laatste aangifte van het jaar moet u extra goed opletten, omdat u rekening moet houden met enkele…[Verder lezen]

 • Einde aan ontduiken ketenregeling via vaststellingsovereenkomst

  Een ondernemer sluit na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In deze overeenkomst wordt verwezen naar een gelijktijdig ondertekende vaststellingsovereenkomst, op grond waarvan de arbeidsovereenkomst op (korte) termijn wordt…[Verder lezen]

 • Meer laden