• Premiekorting jongeren 18-27 jaar vanuit werkloosheid?

  Werkgevers die jongeren in de leeftijdsgroep 18 tot 27 jaar in dienst nemen vanuit een WW-of bijstandsuitkering, mogen sinds 1 juli 2014 gedurende maximaal 2 jaren een premiekorting toepassen van maximaal € 3.500 per jaar. Mits er op of na 1 januari 2014 een dienstbetrekking is aangegaan v…[Verder lezen]

 • Geen aftrek van eigen bijdrage die in feite bijtelling is

  Het is een handig slimmigheidje: stel dat de inspecteur vindt dat alsnog een bijtelling verschuldigd is, dan betalen we alsnog een vergoeding, en is de bijtelling per saldo nihil. Dat de inspecteur dit niet zag zitten, kunnen wij ons voorstellen. Op basis van de wettekst is er echter…[Verder lezen]

 • Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

  De Wet werk en zekerheid, de werkkostenregeling, de Participatiewet en de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. U heeft deze plannen in 2014 allemaal langs zien komen en de invoering is per 2015 een feit.

  Veel wijzigingen in wet- en regelgeving

  Per 1 januari 2015 heeft u te…[Verder lezen]

 • Vergoeding van VOG moet in vrije ruimte WKR

  Als uw onderneming de kosten van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan een werknemer vergoedt, kunt u dit alleen onbelast doen door ze onder te brengen in de vrije ruimte. De werkkostenregeling (WKR) kent er namelijk geen speciale regeling voor.

  Voor sommige functies is het voor werknemers…[Verder lezen]

 • Seizoensbedrijven gaan hogere ontslagvergoeding betalen
  Slecht nieuws voor seizoensbedrijven! Het blijkt dat deze bedrijven als gevolg van de Wet werk en zekerheid straks een hogere ontslagvergoeding gaan betalen dan niet-seizoensbedrijven. Alle werkgevers gaan vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding aan werknemers betalen als het dienstverband…[Verder lezen]

 • Meer tijd voor uw IB-aangifte in 2015

  Ontvangt u een aangiftebrief van de Belastingdienst, dan bent u verplicht om een aangifte in te dienen. Deze aangifte moest altijd vóór 1 april bij de fiscus binnen zijn. Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014 krijgt u een maand langer de tijd.

  Niet iedereen is verplicht om een aangifte i…[Verder lezen]

 • Winterbanden. Werknemer verantwoordelijk. Werkgever groter belang!

  Uw onderneming is volgens de wet niet verplicht om de kosten te dragen voor het aanschaffen en wisselen van winterbanden, ook niet als het om een auto van de zaak gaat. Dit is alleen anders als hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt met de werknemer.

  Bestuurder…[Verder lezen]

 • Pensioenregeling vóór 1 januari aanpassen, anders wordt het belast!
  Dat de grenzen voor fiscaalvriendelijk sparen voor pensioen per 1 januari 2015 worden aangescherpt, betekent waarschijnlijk dat de pensioenregeling van uw onderneming herzien moet worden. Is uw regeling straks in strijd met de wet, dan mag de hele pensioenregeling in één klap nie…[Verder lezen]

 • Meldt eigenwoninglening verstrekt door familie of eigen BV tijdig.
  Bent u in 2013 een eigenwoninglening aangegaan bij familie of bij de eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op het box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2013, maar dit moet uiterlijk…[Verder lezen]

 • Kosten regresvordering DGA niet zomaar aftrekbaar

  Staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) in privé borg voor een lening van uw bv en draait u uiteindelijk op voor deze schuld, dan mag u, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet zomaar de kosten voor deze regresvordering in aftrek brengen. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge…[Verder lezen]

 • WBSO/RDA-aanvraag 2015 – Nog maar een week!
  Werkgevers die per 1 januari 2015 starten met innovatieve werkzaamheden en direct hun kosten willen verlagen, moeten de WBSO/RDA-aanvraag uiterlijk 28 november 2014 hebben ingediend, namelijk één kalendermaand vóór de start van de werkzaamheden. Zelfstandigen die met hun innovatieve werkzaamheden sta…[Verder lezen]

 • Deponering jaarrekening vanaf 2016 alleen nog maar digitaal

  Vanaf 2016 kan een kleine onderneming haar jaarrekening alleen nog maar via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit staat in een wetsvoorstel dat momenteel in de maak is. De mogelijkheid om de jaarrekening ook via de post aan te bieden komt dan definitief te vervallen (per fax…[Verder lezen]

 • Beperkte werknemerskorting producten ‘eigen bedrijf’

  Geeft u uw werknemers een korting op producten uit uw eigen bedrijf, dan geldt daar vanaf 1 januari 2015 een gerichte vrijstelling voor in de werkkostenregeling.

  Als u er zeker van wilt zijn dat de korting of vergoeding die u geeft aan uw werknemers voor de aankoop van producten uit uw…[Verder lezen]

 • Werkkostenregeling en Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) vanaf 1 januari 2015

  Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Aangezien een directeur-grootaandeelhouder die werkzaamheden verricht voor de vennootschap waarvan hij aanmerkelijk belanghouder is (dat wil zeggen een belang van 5%…[Verder lezen]

 • Eigen woning weer duurder in 2015
  Volgend jaar krijgt u te maken met een hoger eigenwoningforfait. Het percentage stijgt namelijk van 0,7% naar 0,75%. Daarnaast moet u rekening houden met een lager maximaal aftrekpercentage, omdat dit met 0,5%-punt daalt van 51,5% naar 51%.

  Heeft u een eigen woning, dan kunt u onder andere de rente op uw…[Verder lezen]

 • Fiets van de zaak blijft in de vrije ruimte

  De specifieke regels voor het vergoeden of verstrekken van een fiets van de zaak gaan verdwijnen. Onder de werkkostenregeling (WKR) moet u de fiets van de zaak onderbrengen in de vrije ruimte. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent aangegeven dat er geen gerichte vrijstelling komt voor de…[Verder lezen]

 • Aanpassing van de MRB voor elektrische auto’s
  Er is veel ophef over de nu al voorgestelde wijzigingen rondom de auto van de zaak. Onlangs is bekend gemaakt dat de wijzigingen uit de Autobrief 2.0, die pas medio 2015 wordt verwacht, in 2017 zullen ingaan. Voor het tussenjaar 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal wijzigingen vo…[Verder lezen]

 • Transitievergoeding nu alvast berekenen

  Werknemers die per 1 juli 2015 uit dienst treden en minimaal twee jaar bij uw onderneming een dienstverband gehad hebben, hebben recht op een transitievergoeding. U kunt nu al berekenen hoe hoog die transitievergoeding zal zijn door gebruik te maken van de tool Transitievergoeding Wet werk en…[Verder lezen]

 • Bijtellingscategorieën auto gewijzigd

  De bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak worden voor het tussenjaar 2016 aangepast. De categorieën 0%- en 4%-bijtelling eindigen op 1 januari 2016. De 7%-bijtellingscategorie wordt gehandhaafd, maar deze geldt dan alleen nog voor volledig elektrische auto’s. De 14%-bijtellingscategorie zal geld…[Verder lezen]

 • Herstructureren: gebruik de juridische fusie

  Stel, er meldt zich een cliënt die geen wijs meer wordt uit de wirwar van BV’s waarin hij zijn activiteiten heeft ondergebracht. Of u heeft een cliënt die overbodige BV’s heeft en daar vanaf wil. Weet u dat de juridische fusie daarvoor vaak een heel geschikt middel is? U kunt zonder belas…[Verder lezen]