Zonnebrandolie en tandpasta belast als geneesmiddel (btw 6%)

Een handelaar past het 6% btw-tarief toe op onder meer zonnebrandoliën en fluorhoudende tandpasta’s. Hij meent dat deze producten kunnen worden aangemerkt als geneesmiddelen door hun aandieningswijze. Terecht, oordeelt de Hoge Raad in tegenstelling tot rechtbank en hof. Het aandieningscriterium moet ruim worden uitgelegd. Hieraan wordt voldaan als op het product expliciet wordt aangegeven dat [...]